Nesnelerin İnterneti kavramı (IoT (internet of things) teknolojisi internet altyapısı ile çalışan akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Günümüzde nesnelerin interneti yani IOT küçük ev aletlerinden oluşan mini bir düzenekten akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Nesneler interneti yani IOT, birbiriyle etkileşim halinde olan cihazların canlılara gerek duymadan bir ağ üzerinden dijital makinalar ile veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade eder. İngilizcesi Internet of Things (IOT) olan Nesnelerin İnterneti ilk olarak Kevin Ashton tarafından 1991 yılında yapılan bir sunumda kullanılmış bir kavramdır. Nesnelerin İnterneti yani IOT sistemi en ufak cihazdan tutun, birçok elektrikli cihazın birbiri ile iletişime geçmesini sağlar. IOT sistemi, ortamda kullanılan verileri toplamak, göndermek ve üzerinde işlem yapmak için kullanılan yerleşik işlemcileri, sensörleri ve iletişim donanımlarını kullanan web özellikli akıllı cihazlardan oluşur.