Yangın alarm ihbar sistemleri , yangını daha başlangıç esnasında algılayan ve sesli ışıklı uyarı sistemleri aracılığı ile insanları uyaran elektronik sistemlerdir. İlk çağlardan bu yana tüm canlılar için yangın büyük bir tehlike olmuştur. Günümüzde insanların yaşam alanlarında yangınların çıkmasını tamamen engelleyemediğimiz için, yangının yeni başladığı andan itibaren bunu algılayan ve insanlara haber veren; yangın alarm sistemleri keşif edilmiş, üretilmiş ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüz yangın sistemleri meydana gelmiştir.

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, zayıf akım projelerinde hemen hemen en önemli yere sahiptir. Diğer tüm zayıf akım sistemleri yangın algılama sistemini ile birlikte çalışmaktadır.

Genel olarak yangın algılama sistemleri 2 grupta üretilir. Konvansiyonel sistemler ve adreslenebilir sistemlerdir.

Adreslenebilir yangın algılama sistemleri kurulum yapılan alanları mahal bilgisine göre bildirim yapar, yani adresli sistemler çıkan yangının tam olarak konumunu vermektedir.

Konvansiyonel Yangın algılama Sistemleri; Belirli bir bölgedeki yangının tespit edilmesi üzerine çalışan sistemlerdir. Bölgesel tespit mantığıyla çalışır ve noktasal mahal bilgisi veremez bağlı bulundukları bölgeye ait bildirim yapabilirler. Adresli sistemlere göre daha az gelişmiş sistemlerdir.