Aydınlatma otomasyon sistemleri başta konfor uygulamaları için kullanılsa da günümüzde daha çok enerji tasarrufu sağlamak ve hayatı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Otomasyon sistemleri kontrol cihazları, saha algılayıcıları, kontrol ekipmanları, bilgisayar ve merkezi yazılımı gibi bileşenlerden oluşan bir bütündür. Otomasyon sistemleri iç-dış-mimari aydınlatma sistemlerinin zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek, enerji tasarrufu sağlamak, maliyetlerin azaltılması, doğal enerji kaynaklarının gereksiz şekilde kullanılmasını ve tam kontrol sağlanmasını amaçlar. İşletmelerin giderek artan rekabet koşullarında karlılıkların arttırmasının en önemli yollarından biri enerji giderlerinin azaltılmasıdır. Aydınlatma otomasyonu aydınlatma için harcanan enerjinin azaltılmasını sağlarken, maksimum konfor ve rahatlığı sağlar. Aydınlatma otomasyonu yaygın olarak Üretim ve Depolama alanı çözümleri, Ofis Binaları, AVM ve Fuar Alanları, İstasyonlar, Hastaneler, Hava Alanları gibi işletmelerde uygulanır.