Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) bir işletmenin çalışan personelinin işe devamlılığını takip eden ve hesaplayan bir yazılım otomasyonudur. Bir PDKS sisteminde işyerinde ki çalışanların günlük, haftalık ve aylık olarak işe devam ya da devamsızlığı takipleri yapılarak belirlenen kriterlere uygun şekilde haftalık veya aylık puantaj hesabı yapılır. Puantaj hesabının belirlenmesi ile çalışanların ücretli/ücretsiz izin, fazla mesai, izin karşılığı fazla çalışma, vardiya veya shift planlama, maaş hesabı süreç yönetimi sağlanır. Ayrıca PDKS sisteminin kullanılması sayesinde masraf takibi, mola sürelerinin takibi, çalışma alanı dışında geçirilen sürelerin hesabı, servis kullanımı, yemekhane kullanımı, evrak takibi gibi birçok farklı takip yapılabilir. PDKS sisteminin en önemli özelliği olan çalışan takibinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için profesyonel kalitede bir yazılım kullanılmalıdır.